Jaarverslag 2023

DOEN WAT WE GELOVEN

Jaarverslag 2023 – Leger des Heils Midden-Nederland

 

Open het jaarverslag

 

Ieder mens is van waarde

Voorwoord

 

Het Leger des Heils gelooft dat ieder leven in Gods ogen waardevol is. Ook als dat leven volgens de normen van onze samenleving wordt beschouwd als ‘onrendabel’ omdat de problemen mensen boven het hoofd zijn gegroeid. Het aantal mensen op wie dit van toepassing is neemt toe.

M

edewerkers van de Rabobank doen vrijwilligerswerk voor de Soepfiets in Utrecht. Ze komen een Pools echtpaar tegen dat rondzwerft op straat. Hun ex-werkgever heeft hun paspoort afgenomen. In de nachtopvang van de stad zijn ze niet welkom als niet-rechthebbende. De winterkouderegeling in januari biedt tijdelijk soelaas. Ze melden zich zo laat mogelijk op de avond in de hoop dan niet in gescheiden slaapzalen te worden ondergebracht. Een arbeidsmigrant van 43 wordt de volgende morgen door schoolkinderen gevonden op een bank in het park. Onderkoeling is hem fataal geworden. In zijn zak vindt de politie een briefje van zijn 8-jarige zoon.

Het is voor deze en andere mensen zonder helper dat het Leger des Heils ook in 2023 op de barricades is gegaan. En dat zullen we blijven doen: pleiten voor een menswaardig bestaan voor iederéén. Hoe dan ook. Als samenleving zijn we daarvoor verantwoordelijk.

We zijn dankbaar dat we in het afgelopen jaar voor zoveel mensen een toevlucht konden zijn. Dank ook aan alle ketenpartners voor de samenwerking en aan de bedrijven die ons werk financieel of in natura steunen.

Namens Leger des Heils Midden-Nederland,

 

 

Jan Jans

Regiodirecteur

Marjo Septer

Directeur bedrijfsvoering

Jannine van Schothorst

Directeur zorg

Opkomen voor kwetsbare mensen

… zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt… Het Leger des Heils strijdt voor kwetsbare mensen zonder aanzien des persoons. Iedereen moet mee kunnen doen.

 

2 februari

Onderzoek Voorkomen Herhaalde Dakloosheid
Leger des Heils Midden-Nederland is betrokken bij het vijfjarig onderzoek Voorkomen Herhaalde Dakloosheid van Dr. Nienke Boesveldt. Vier jaar geleden bleek dat ongeveer 54% van de mensen in de nachtopvang eerder dakloos was geweest. Terugval in dakloosheid komt veel te vaak voor; reden voor het Leger des Heils, collega-organisaties en Dr. Nienke Boesveldt om hier onderzoek naar te gaan doen. Uit de cijfers over het vierde jaar blijkt dat een goede overgang vanuit de maatschappelijke opvang naar wonen in de wijk ontzettend belangrijk is. Het Leger des Heils heeft dit als focuspunt voor 2024 genoteerd.

14 maart

Contract ‘Gezinsvormen’ getekend
Elk kind of jongere dat uit huis moet worden geplaatst is er één te veel. Daarom hebben Jeugdhulpaanbieders en gemeenten de handen ineengeslagen om uithuisplaatsingen van jeugdigen verder te voorkomen. De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké starten hiervoor een intensieve samenwerking. Doel ervan is de hulp thuis in het gezin te verbeteren, zodat een uithuisplaatsing zo veel mogelijk wordt voorkomen. De samenwerkende partijen willen er ook aan bijdragen dat een jongere zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt, een duidelijk vooruitzicht heeft – bij voorkeur terug naar huis – en dat er een goede samenwerking met het netwerk rondom de jongere is.

23 maart

Oekraïneopvang één jaar
Precies een jaar terug opende Leger des Heils Midden-Nederland de allereerste opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Een veilige haven voor mensen wier leven totaal op de kop is komen te staan. Inmiddels zijn we een jaar en drie opvanglocaties verder. De vrede laat nog op zich wachten en dat vraagt veel van de mensen die bij ons verblijven.

9 mei

50|50 art geopend
Wethouder Gerben van Voorden (Zorg en Samenleving) opent 50|50 art. In het atelier in Hilversum zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun creativiteit in om te werken aan herstel van het gewone leven. Er wordt geschilderd, getekend en met andere vormen van creatieve expressie gewerkt onder professionele begeleiding. De kunst is het waard om te exposeren, maar dat is niet het belangrijkste doel. De deelnemers zijn vooral bezig met het vinden van rust, sociaal contact en zelfreflectie. Dat biedt ruimte voor ontplooiing. Per dagdeel zijn er gemiddeld tien mensen aan de slag, zowel van binnen als buiten het Leger des Heils.

1 juni

Open dag 50|50 binnenbos
In aanwezigheid van Prinses Irene wordt een open dag gehouden in 50|50 Binnenbos. In deze tuin werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In verbinding zijn met de natuur draagt bij aan herstel. Het project is een samenwerking tussen het Leger des Heils en de Fred Foundation.

Er wordt gebruikgemaakt van het hulpmiddel ‘tuintaalmethodiek’; praten met elkaar over en tegen de gewassen in de tuin.

10 oktober

Eerste ronde Soepfiets Almere
Op Werelddaklozendag rijdt in Almere voor de allereerste keer de Soepfiets. Wethouder Froukje de Jonge zwaaide de outreach-medewerker en vrijwilligers uit. De Soepfiets is elke donderdagavond in de straten van Almere te vinden, op zoek naar en contact makend met dak- en thuisloze mensen, die de weg naar hulpverlening nog niet hebben gevonden. De Soepfiets kan rijden dankzij bijdragen uit het bedrijfsleven.

13 oktober

Convenant met Sport Coalitie Utrecht
Ook Utrechters in kwetsbare situaties moeten kunnen sporten, want sport is cruciaal in herstel. Sinds 2021 werken Utrechtse zorg- en sportorganisaties samen in de Sport Coalitie Utrecht. Onder een gezamenlijke vlag bieden ze een breed en laagdrempelig sportaanbod, dat nu een nieuwe termijn ingaat. Leger des Heils Midden-Nederland zet zich samen met zorgpartners als de Tussenvoorziening, Lister en Jellinek in voor SCU. 

28 november

Winteropvang open
Als de temperaturen dalen ontstaat er voor elke buitenslaper het recht op een dak boven het hoofd. Ook de mensen die normaal gesproken als niet-rechthebbend worden beschouwd, zoals de EU-arbeidsmigranten. Zij verliezen met hun baan vaak ook hun huisvesting. In Utrecht en Almere gaan de winterkouderegeling in en  de winteropvang open. De druk op deze opvang neemt toe.

2 februari

Onderzoek Voorkomen Herhaalde Dakloosheid
Leger des Heils Midden-Nederland is betrokken bij het vijfjarig onderzoek Voorkomen Herhaalde Dakloosheid van Dr. Nienke Boesveldt. Vier jaar geleden bleek dat ongeveer 54% van de mensen in de nachtopvang eerder dakloos was geweest. Terugval in dakloosheid komt veel te vaak voor; reden voor het Leger des Heils, collega-organisaties en Dr. Nienke Boesveldt om hier onderzoek naar te gaan doen. Uit de cijfers over het vierde jaar blijkt dat een goede overgang vanuit de maatschappelijke opvang naar wonen in de wijk ontzettend belangrijk is. Het Leger des Heils heeft dit als focuspunt voor 2024 genoteerd.

14 maart

Contract ‘Gezinsvormen’ getekend
Elk kind of jongere dat uit huis moet worden geplaatst is er één te veel. Daarom hebben Jeugdhulpaanbieders en gemeenten de handen ineengeslagen om uithuisplaatsingen van jeugdigen verder te voorkomen. De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké starten hiervoor een intensieve samenwerking. Doel ervan is de hulp thuis in het gezin te verbeteren, zodat een uithuisplaatsing zo veel mogelijk wordt voorkomen. De samenwerkende partijen willen er ook aan bijdragen dat een jongere zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt, een duidelijk vooruitzicht heeft – bij voorkeur terug naar huis – en dat er een goede samenwerking met het netwerk rondom de jongere is.

23 maart

Oekraïneopvang één jaar
Precies een jaar terug opende Leger des Heils Midden-Nederland de allereerste opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Een veilige haven voor mensen wier leven totaal op de kop is komen te staan. Inmiddels zijn we een jaar en drie opvanglocaties verder. De vrede laat nog op zich wachten en dat vraagt veel van de mensen die bij ons verblijven.

9 mei

50|50 art geopend
Wethouder Gerben van Voorden (Zorg en Samenleving) opent 50|50 art. In het atelier in Hilversum zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun creativiteit in om te werken aan herstel van het gewone leven. Er wordt geschilderd, getekend en met andere vormen van creatieve expressie gewerkt onder professionele begeleiding. De kunst is het waard om te exposeren, maar dat is niet het belangrijkste doel. De deelnemers zijn vooral bezig met het vinden van rust, sociaal contact en zelfreflectie. Dat biedt ruimte voor ontplooiing. Per dagdeel zijn er gemiddeld tien mensen aan de slag, zowel van binnen als buiten het Leger des Heils.

1 juni

Open dag 50|50 binnenbos
In aanwezigheid van Prinses Irene wordt een open dag gehouden in 50|50 Binnenbos. In deze tuin werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In verbinding zijn met de natuur draagt bij aan herstel. Het project is een samenwerking tussen het Leger des Heils en de Fred Foundation.

Er wordt gebruikgemaakt van het hulpmiddel ‘tuintaalmethodiek’; praten met elkaar over en tegen de gewassen in de tuin.

10 oktober

Eerste ronde Soepfiets Almere
Op Werelddaklozendag rijdt in Almere voor de allereerste keer de Soepfiets. Wethouder Froukje de Jonge zwaaide de outreach-medewerker en vrijwilligers uit. De Soepfiets is elke donderdagavond in de straten van Almere te vinden, op zoek naar en contact makend met dak- en thuisloze mensen, die de weg naar hulpverlening nog niet hebben gevonden. De Soepfiets kan rijden dankzij bijdragen uit het bedrijfsleven.

13 oktober

Convenant met Sport Coalitie Utrecht
Ook Utrechters in kwetsbare situaties moeten kunnen sporten, want sport is cruciaal in herstel. Sinds 2021 werken Utrechtse zorg- en sportorganisaties samen in de Sport Coalitie Utrecht. Onder een gezamenlijke vlag bieden ze een breed en laagdrempelig sportaanbod, dat nu een nieuwe termijn ingaat. Leger des Heils Midden-Nederland zet zich samen met zorgpartners als de Tussenvoorziening, Lister en Jellinek in voor SCU. 

28 november

Winteropvang open
Als de temperaturen dalen ontstaat er voor elke buitenslaper het recht op een dak boven het hoofd. Ook de mensen die normaal gesproken als niet-rechthebbend worden beschouwd, zoals de EU-arbeidsmigranten. Zij verliezen met hun baan vaak ook hun huisvesting. In Utrecht en Almere gaan de winterkouderegeling in en  de winteropvang open. De druk op deze opvang neemt toe.

20 december

Opening Soepfiets Amersfoort
Wethouder Micheline Paffen-Zeenni zwaait de Soepfiets uit voor de eerste rit door Amersfoort. Voortaan rijdt de fiets elke dinsdag door de straten van Amersfoort. Een outreach-medewerker van het Leger des Heils gaat samen met vrijwilligers op zoek naar dak- en thuisloze mensen die de weg naar reguliere hulpverlening nog niet hebben gevonden. Ze hopen een brug te slaan naar verdere hulpverlening en ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van overlast en criminaliteit. De Soepfiets is afhankelijk van giften.

 

2023 in cijfers

Personeel  en   bedrijfsvoering

 

Het aantal medewerkers is

1.548

De gemiddelde leeftijd is

43

Het ziekteverzuim is

7,5

Het aantal medewerkers in het primaire proces is

1.263

Het aantal medewerkers in de ondersteunende diensten is

254

Het aantal vrijwilligers is

487

En het aantal stagiaires is

31

Het aantal unieke deelnemers is

4.958

Hun gemiddelde leeftijd is

41,6

En het aantal deelnemers dat is uitgestroomd volgens plan is

1.435

Financieel overzicht 2023
2023*2022
ZvW-WLZ 65.186 57.698
Gemeenten 46.623 44.154
Forensische zorg 2.910 3.746
Jeugdwet 16.878 15.185
Overige opbrengsten 3.237 2.927
Eigen bijdragen cliënten 2.236 2.063
Bedrijfsopbrengsten 137.070 125.773
Personeelskosten 93.613 86.380
Afschrijvingen 2.345 2.704
Overige bedrijfskosten 38.522 34.691
Bedrijfskosten 134.480 123.775
Financiële baten en lasten -944 -1.063
Bijdragen LdH middelen 285 185
Resultaat 1.931 1.120
Bedragen x 1.000
*De cijfers van 2023 zijn onder voorbehoud

De stijging van de omzet in 2023 ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door een verdere groei van het aantal WLZ-indicaties en subsidies in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In 2023 zijn zowel de personele- als de overige kosten sterk gestegen, door stijgende salariskosten en indexaties van de overige kosten, met name de energiekosten. De arbeidsmarkt blijft krap, waardoor een groot beroep gedaan wordt op Personeel Niet in Loondienst. De hiermee gepaarde extra kosten worden niet geheel gecompenseerd door stijging van de tarieven.

 

Tegen  eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving. Als Leger des Heils willen we laagdrempelige plekken bieden, waar mensen welkom zijn voor een praatje, een luisterend oor of een zinvolle dagbesteding.

 

30 augustus

Bij Bosshardt Kanaleneiland wordt heropend
Burgemeester Sharon Dijksma van de gemeente Utrecht heropent buurthuiskamer Bij Bosshardt Kanaleneiland. De huiskamer heeft een nieuw onderkomen gevonden op de Marco Pololaan 10. De heropening markeert het begin van een nieuw hoofdstuk van samenwerking, samenzijn en groei in de buurt. In de buurthuiskamer worden allerlei activiteiten georganiseerd. Kenmerkend is dat ze worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Het doel van de buurthuiskamer is dicht bij mensen staan, omdat we geloven dat we aan elkaar gegeven zijn. Juist in een tijd waar zekerheden steeds vaker wegvallen en een groeiende groep mensen te maken heeft met sociaal isolement, armoede en eenzaamheid. Met deze ontmoetingsplekken draagt het Leger des Heils eraan bij dat ieder mens gezien wordt, mee mag doen en ondersteund wordt. ’

‘Met mijn aanwezigheid bij de opening wil ik onderstrepen dat een plek als Bij Bosshardt ontzettend belangrijk is. Het is fijn dat buurtbewoners een plek hebben waar ze thuis mogen komen en zichzelf kunnen zijn. Juist voor mensen hier in Kanaleneiland.’
Burgemeester Sharon Dijksma

21 december

Kerstfeest voor de stad
Dakloze en eenzame Utrechters zijn op donderdag vlak voor Kerst welkom in de Janskerk. Leger des Heils Midden-Nederland organiseert voor de eerste keer een Kerstfeest voor de Stad, een feest vol aandacht, warmte en licht voor mensen die dit in hun leven missen en dat met Kerst extra voelen. Ook eenzame en dakloze mensen horen erbij in de maatschappij. De vrijwilligers van de Soepfiets hebben op diverse plekken in de stad mensen uitgenodigd voor het feest. Ook bedrijven en particulieren worden opgeroepen het feest mede mogelijk te maken. In groten getale komen mensen uit de maatschappelijke opvang, buitenslapers, bezoekers van de buurthuiskamers en mensen die geen recht op opvang in Nederland hebben naar de Janskerk. Ze kunnen genieten van een uitgebreid kerstdiner, een optreden van zangeres Pearl Jozefszoon en de aandacht van elkaar en van de vele vrijwilligers die hen een mooie avond bezorgen. Burgemeester Sharon Dijksma eet ook een hapje mee. ‘Ik hoop dat jullie in Utrecht gezien worden en mogen zijn wie je bent. Dat jullie veel liefde krijgen, erbij horen en voor ons dichtbij zijn. Dat wens ik iedereen toe, maar jullie in het bijzonder, want jullie verdienen het.’

30 augustus

Bij Bosshardt Kanaleneiland wordt heropend
Burgemeester Sharon Dijksma van de gemeente Utrecht heropent buurthuiskamer Bij Bosshardt Kanaleneiland. De huiskamer heeft een nieuw onderkomen gevonden op de Marco Pololaan 10. De heropening markeert het begin van een nieuw hoofdstuk van samenwerking, samenzijn en groei in de buurt. In de buurthuiskamer worden allerlei activiteiten georganiseerd. Kenmerkend is dat ze worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Het doel van de buurthuiskamer is dicht bij mensen staan, omdat we geloven dat we aan elkaar gegeven zijn. Juist in een tijd waar zekerheden steeds vaker wegvallen en een groeiende groep mensen te maken heeft met sociaal isolement, armoede en eenzaamheid. Met deze ontmoetingsplekken draagt het Leger des Heils eraan bij dat ieder mens gezien wordt, mee mag doen en ondersteund wordt. ’

‘Met mijn aanwezigheid bij de opening wil ik onderstrepen dat een plek als Bij Bosshardt ontzettend belangrijk is. Het is fijn dat buurtbewoners een plek hebben waar ze thuis mogen komen en zichzelf kunnen zijn. Juist voor mensen hier in Kanaleneiland.’
Burgemeester Sharon Dijksma

21 december

Kerstfeest voor de stad
Dakloze en eenzame Utrechters zijn op donderdag vlak voor Kerst welkom in de Janskerk. Leger des Heils Midden-Nederland organiseert voor de eerste keer een Kerstfeest voor de Stad, een feest vol aandacht, warmte en licht voor mensen die dit in hun leven missen en dat met Kerst extra voelen. Ook eenzame en dakloze mensen horen erbij in de maatschappij. De vrijwilligers van de Soepfiets hebben op diverse plekken in de stad mensen uitgenodigd voor het feest. Ook bedrijven en particulieren worden opgeroepen het feest mede mogelijk te maken. In groten getale komen mensen uit de maatschappelijke opvang, buitenslapers, bezoekers van de buurthuiskamers en mensen die geen recht op opvang in Nederland hebben naar de Janskerk. Ze kunnen genieten van een uitgebreid kerstdiner, een optreden van zangeres Pearl Jozefszoon en de aandacht van elkaar en van de vele vrijwilligers die hen een mooie avond bezorgen. Burgemeester Sharon Dijksma eet ook een hapje mee. ‘Ik hoop dat jullie in Utrecht gezien worden en mogen zijn wie je bent. Dat jullie veel liefde krijgen, erbij horen en voor ons dichtbij zijn. Dat wens ik iedereen toe, maar jullie in het bijzonder, want jullie verdienen het.’

 

 

Gepassioneerd en betrokken

We doen ons werk professioneel, maar ook met liefde. Relatie is belangrijk, daarom doen we vaak net iets meer.

 

8 juni

Cederhorst 5 jaar
Een medewerker van Cederhorst heeft fotografie als hobby. Voor het vijfjarig bestaan van deze locaties portretteert hij de deelnemers op hun mooist. Er wordt een glossy boekje van gemaakt dat tijdens een speciale jubileumavond wordt overhandigd als cadeau aan uitgenodigde familieleden. Het contact tussen deelnemers en hun familieleden is door de jaren heen vaak beschadigd geraakt. Momenten als deze grijpen we daarom graag aan om mensen iets van heling te laten ervaren.

13 juni

Kunst- en Theatergala in TivoliVredenburg
Op het jaarlijks terugkerende Kunst- en Theatergala van het Leger des Heils staan deelnemers letterlijk in de schijnwerpers. Ze nemen het publiek mee in rap, gedichten, theater en muziek. Het is een avond die draait om plezier, creativiteit en gelijkwaardigheid, waarbij de dagelijkse problemen even naar de achtergrond verdwijnen. Het publiek bestaat uit medewerkers, deelnemers en relaties van het Leger des Heils. Samen maken ze positieve herinneringen.

24 augustus

Feestdag Oekraïne
Op donderdag 24 augustus schitteren dertig Oekraïense vrouwen uit vluchtelingenopvang Alnovum met een zelfgemaakte Vinok tijdens een betoverende modeshow.

De vinok is een spectaculaire Oekraïense bloemenkrans, een symbool van vruchtbaarheid en puurheid, die al eeuwenlang wordt gemaakt en gedragen op bruiloften, feesten en heiligendagen. Tegenwoordig maakt de hoofdtooi ook deel uit van de wederopstanding van de traditionele Oekraïense cultuur. Dit symbool steekt de gevluchte vrouwen in Almere een hart onder de riem en bindt hen samen. Door samen te werken aan de bloemenkransen komen ze met elkaar in contact, delen ze ervaringen en ondersteunen ze elkaar.

4 september

Nieuw seizoen Soep, Sores & Soelaas van start op de Saffier
Altijd al eens een kijkje in keuken willen hebben van een Beschermd Woonlocatie? Dit is je kans! Bert van Leeuwen neemt je mee. Klik op de afbeelding en start met kijken.

21 september

Fiesta op de Zeehaenkade
Weer een jaar lang hard gewerkt voor deelnemers in het 50|50 Workcenter in Utrecht. Dat mag gevierd worden vinden wij en hoe kan dat beter dan met een barbecue en een paar foodtrucks?  Naast het eten zijn er ook activiteiten te beleven, zoals een manicure en karaoke . Ook de Rabobank is paraat om een handje te helpen. Bedankt!

4 oktober

Giro des Heils
Sporten verbindt! Onze collega’s gaan samen de weg op met deelnemers, samenwerkingspartners, familie en vrienden om een fietsroute af te leggen voor het goede doel. Naast dat het heel gezellig was, werd met het ingezamelde bedrag ook nog eens fietsen gekocht voor daklozen. 

8 juni

Cederhorst 5 jaar
Een medewerker van Cederhorst heeft fotografie als hobby. Voor het vijfjarig bestaan van deze locaties portretteert hij de deelnemers op hun mooist. Er wordt een glossy boekje van gemaakt dat tijdens een speciale jubileumavond wordt overhandigd als cadeau aan uitgenodigde familieleden. Het contact tussen deelnemers en hun familieleden is door de jaren heen vaak beschadigd geraakt. Momenten als deze grijpen we daarom graag aan om mensen iets van heling te laten ervaren.

13 juni

Kunst- en Theatergala in TivoliVredenburg
Op het jaarlijks terugkerende Kunst- en Theatergala van het Leger des Heils staan deelnemers letterlijk in de schijnwerpers. Ze nemen het publiek mee in rap, gedichten, theater en muziek. Het is een avond die draait om plezier, creativiteit en gelijkwaardigheid, waarbij de dagelijkse problemen even naar de achtergrond verdwijnen. Het publiek bestaat uit medewerkers, deelnemers en relaties van het Leger des Heils. Samen maken ze positieve herinneringen.

24 augustus

Feestdag Oekraïne
Op donderdag 24 augustus schitteren dertig Oekraïense vrouwen uit vluchtelingenopvang Alnovum met een zelfgemaakte Vinok tijdens een betoverende modeshow.

De vinok is een spectaculaire Oekraïense bloemenkrans, een symbool van vruchtbaarheid en puurheid, die al eeuwenlang wordt gemaakt en gedragen op bruiloften, feesten en heiligendagen. Tegenwoordig maakt de hoofdtooi ook deel uit van de wederopstanding van de traditionele Oekraïense cultuur. Dit symbool steekt de gevluchte vrouwen in Almere een hart onder de riem en bindt hen samen. Door samen te werken aan de bloemenkransen komen ze met elkaar in contact, delen ze ervaringen en ondersteunen ze elkaar.

4 september

Nieuw seizoen Soep, Sores & Soelaas van start op de Saffier
Altijd al eens een kijkje in keuken willen hebben van een Beschermd Woonlocatie? Dit is je kans! Bert van Leeuwen neemt je mee. Klik op de afbeelding en start met kijken.

21 september

Fiesta op de Zeehaenkade
Weer een jaar lang hard gewerkt voor deelnemers in het 50|50 Workcenter in Utrecht. Dat mag gevierd worden vinden wij en hoe kan dat beter dan met een barbecue en een paar foodtrucks?  Naast het eten zijn er ook activiteiten te beleven, zoals een manicure en karaoke . Ook de Rabobank is paraat om een handje te helpen. Bedankt!

4 oktober

Giro des Heils
Sporten verbindt! Onze collega’s gaan samen de weg op met deelnemers, samenwerkingspartners, familie en vrienden om een fietsroute af te leggen voor het goede doel. Naast dat het heel gezellig was, werd met het ingezamelde bedrag ook nog eens fietsen gekocht voor daklozen. 

23 november

MT van Zorgverzekeraars Nederland op bezoek bij Domus Hirundo
Steeds meer bedrijven dragen hun maatschappelijke steentje bij. Het managementteam van Zorgverzekeraars Nederland kiest voor een bezoek aan Domus Hirundo in Amersfoort. Ze gaan met de directie en medewerkers van het Leger des Heils in gesprek over de uitdagingen van ons werk en hoe we ook in de toekomst de beste zorg aan deelnemers kunnen leveren. Natuurlijk steken ze ook de handen uit de mouwen door samen met bewoners kerstboompjes te maken en pannenkoeken te bakken om daar samen van te smullen. 

 

Bedrijven dragen een steentje bij

 

Bedrijven slaan met ons de handen ineen. Samen staan we sterker en hebben we meer impact in het leven van kwetsbare mensen.

 

11 mei & 18 juni

Handen uit de mouwen
Newomij steunt ons werk niet alleen jaarlijks met een donatie, maar heeft zich ook in 2023 met een aantal medewerkers ingezet in de buurthuiskamer in Hilversum. Daar hebben zij ondersteund bij de maandelijkse maaltijd voor bezoekers. Een prachtig vervolg hierop is een actie van de medewerkers  om geld in te zamelen voor een douche die daarna ook door hun is gerealiseerd. Zo komen we samen verder.

 

12 juni

Vriend van de buurthuiskamer
The Best CRM & CX is officieel vriend van de buurthuiskamer Bij Bosshardt in Nieuwegein! 🤝 Dankzij de middelen en expertise van onze nieuwe vriend kunnen wij de sociale cohesie en het welzijn van de lokale gemeenschap in Nieuwegein blijven versterken.


De buurthuiskamer is een warme plek waar mensen kunnen genieten van gezelschap, activiteiten en sociale ondersteuning. Wij zijn heel blij dat The Best CRM & CZ zich inzet om onze gastvrije omgeving in de buurt voort te zetten. Wij kijken uit naar alle mooie initiatieven en waardevolle ervaringen die we samen maken.

22 juni

Haringparty in Zeewolde
Lions Club Zeewolde heeft met hun Haringparty een prachtig bedrag opgehaald voor  activeringsactiviteiten op Zij aan Zij in Zeewolde, een locatie voor moeder en kind. Deze activiteiten komen ten goede aan de weerbaarheid van de moeders en aan de relatie tussen moeder en kind. Bedankt!

22 november

Feest!
ITN Techniek vierde haar 50-jarig jubileumfeest met hun relaties en haalde daar in totaal €7.540,00 op voor het veldwerk van het Leger des Heils. Een prachtig bedrag! Wat zijn we blij met ITN Installatietechniek als betrokken en fijne samenwerkingspartner.

11 mei & 18 juni

Handen uit de mouwen
Newomij steunt ons werk niet alleen jaarlijks met een donatie, maar heeft zich ook in 2023 met een aantal medewerkers ingezet in de buurthuiskamer in Hilversum. Daar hebben zij ondersteund bij de maandelijkse maaltijd voor bezoekers. Een prachtig vervolg hierop is een actie van de medewerkers  om geld in te zamelen voor een douche die daarna ook door hun is gerealiseerd. Zo komen we samen verder.

 

12 juni

Vriend van de buurthuiskamer
The Best CRM & CX is officieel vriend van de buurthuiskamer Bij Bosshardt in Nieuwegein! 🤝 Dankzij de middelen en expertise van onze nieuwe vriend kunnen wij de sociale cohesie en het welzijn van de lokale gemeenschap in Nieuwegein blijven versterken.


De buurthuiskamer is een warme plek waar mensen kunnen genieten van gezelschap, activiteiten en sociale ondersteuning. Wij zijn heel blij dat The Best CRM & CZ zich inzet om onze gastvrije omgeving in de buurt voort te zetten. Wij kijken uit naar alle mooie initiatieven en waardevolle ervaringen die we samen maken.

22 juni

Haringparty in Zeewolde
Lions Club Zeewolde heeft met hun Haringparty een prachtig bedrag opgehaald voor  activeringsactiviteiten op Zij aan Zij in Zeewolde, een locatie voor moeder en kind. Deze activiteiten komen ten goede aan de weerbaarheid van de moeders en aan de relatie tussen moeder en kind. Bedankt!

22 november

Feest!
ITN Techniek vierde haar 50-jarig jubileumfeest met hun relaties en haalde daar in totaal €7.540,00 op voor het veldwerk van het Leger des Heils. Een prachtig bedrag! Wat zijn we blij met ITN Installatietechniek als betrokken en fijne samenwerkingspartner.

Willeke de Bruin

Relatiemanager zakelijke markt

 

Voor  gelijkwaardigheid

Ieder mens doet ertoe, hoe ontwricht het leven soms ook is geraakt. Op basis van gelijkwaardigheid bieden we ondersteuning bij herstel van het gewone leven.

 

7 juni

Participatieproject Ecce Homo
Op woensdag 7 juni start in aanwezigheid van wethouder zorg en samenleving Gerben van Voorden de foto-expositie Ecce Homo in beschermd woonvorm de Saffier in Hilversum. De expositie bestaat uit portretten en levensverhalen van bewoners én begeleiders. Ze laten zien dat het verschil tussen hen soms kleiner is dan je denkt.

De bewoners zijn mensen die ontwricht zijn geraakt door verslaving en verstandelijke en psychiatrische kwetsbaarheden. Samen met hun begeleiders – die soms op hun beurt ontwrichting hebben meegemaakt – zetten ze stappen op weg naar herstel. ‘De portretten laten je ook stilstaan bij je eigen verhaal’, zegt locatiemanager Frank Vader tijdens het tuinfeest ter gelegenheid van de opening. ‘Wat zeggen ze over jouw kwetsbaarheden?’

De foto’s zijn gemaakt door Gert Willem Haasnoot, fotograaf en regiomanager Oekraïneopvang bij het Leger des Heils. Na de Saffier is de expositie ook nog te bewonderen in  o.a. het gemeentehuis en de bibliotheek in Hilversum. De EO heeft de wording van het project gefilmd voor de serie Soep, Sores & Soelaas.

26 september

Herstelacademie geopend
Wethouder Rachel Streefland opent de allereerste Leger des Heils Herstelacademie in Utrecht. Het is een plek voor mensen die te kampen hebben (gehad) met ontwrichting en gebrokenheid. Door middel van diverse activiteiten en trainingen werken ze heel concreet aan herstel.

Vaak denken mensen dat het leven weer ‘gewoon’ is als ze weer een eigen dak boven hun hoofd hebben en een verslaving onder controle. In de praktijk begint het herstelproces dan pas echt en komen er vragen boven als: wie ben ik, wat is er met mij gebeurd en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat herstelproces is heel intensief. De inzet van ervaringsdeskundigen als ‘hoopverleners’, letterlijk en figuurlijk, is cruciaal.

7 juni

Participatieproject Ecce Homo
Op woensdag 7 juni start in aanwezigheid van wethouder zorg en samenleving Gerben van Voorden de foto-expositie Ecce Homo in beschermd woonvorm de Saffier in Hilversum. De expositie bestaat uit portretten en levensverhalen van bewoners én begeleiders. Ze laten zien dat het verschil tussen hen soms kleiner is dan je denkt.

De bewoners zijn mensen die ontwricht zijn geraakt door verslaving en verstandelijke en psychiatrische kwetsbaarheden. Samen met hun begeleiders – die soms op hun beurt ontwrichting hebben meegemaakt – zetten ze stappen op weg naar herstel. ‘De portretten laten je ook stilstaan bij je eigen verhaal’, zegt locatiemanager Frank Vader tijdens het tuinfeest ter gelegenheid van de opening. ‘Wat zeggen ze over jouw kwetsbaarheden?’

De foto’s zijn gemaakt door Gert Willem Haasnoot, fotograaf en regiomanager Oekraïneopvang bij het Leger des Heils. Na de Saffier is de expositie ook nog te bewonderen in  o.a. het gemeentehuis en de bibliotheek in Hilversum. De EO heeft de wording van het project gefilmd voor de serie Soep, Sores & Soelaas.

26 september

Herstelacademie geopend
Wethouder Rachel Streefland opent de allereerste Leger des Heils Herstelacademie in Utrecht. Het is een plek voor mensen die te kampen hebben (gehad) met ontwrichting en gebrokenheid. Door middel van diverse activiteiten en trainingen werken ze heel concreet aan herstel.

Vaak denken mensen dat het leven weer ‘gewoon’ is als ze weer een eigen dak boven hun hoofd hebben en een verslaving onder controle. In de praktijk begint het herstelproces dan pas echt en komen er vragen boven als: wie ben ik, wat is er met mij gebeurd en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat herstelproces is heel intensief. De inzet van ervaringsdeskundigen als ‘hoopverleners’, letterlijk en figuurlijk, is cruciaal.

 

In de  buurt

De locaties van het Leger des Heils staan in gewone buurten en wijken. Mensen met en zonder zorgvraag leven er samen en maken daar het beste van. Je inzetten voor de ander – hoe bescheiden soms ook – wordt gestimuleerd.

 

16 februari

Opening van De Generaal
De Generaal in Utrecht is een wooncomplex waar mensen met een vitaal beroep – leraren, agenten, zorgpersoneel – met voorrang een huis krijgen én waar kwetsbare mensen wonen die uitstromen uit een voorziening van het Leger des Heils of Timon. In dit woonconcept willen mensen een ‘goede buur’ zijn voor elkaar. Het unieke concept is voortgekomen uit een samenwerking met wooncorporatie WoonIn en pleegzorgorganisatie Timon.

10 maart

Vrijwilligers zetten zich in tijdens NLdoet
Een aantal locaties meldt zich jaarlijks aan voor ND Doet. Het is hartverwarmend hoe elk jaar weer mensen uit de buurt als vrijwilliger bij ons aan de slag gaan. Ook het regenachtige weer hield hen dit jaar niet tegen om de handen uit de mouwen te steken. Buurttuin De Dreef in Utrecht ligt er weer mooi bij met frisse bloemen en planten en gezellige vogelhuisjes.

23 september

Burendag
Burendag is voor ons een kans om de band met de buren aandacht te geven. Omdat wij het belangrijk vinden dat buurtbewoners en bewoners van onze locaties samen buurt zijn, elkaar kennen en ontmoeten zodat er een veilige en sociale sfeer heerst in de buurt. De DNO in Lelystad maakte er een groot feest van met leuke activiteiten en lekkere hapjes.

24 november

Foto-expositie de Blinkert
De Blinkert, specialistisch verpleeghuis in Baarn, organiseert een foto-expositie onder de titel Samen(wonen). Kim van de Wetering & Lifetime Fotografie portretteert verschillende bewoners. Voor de expositie worden personeelsleden en buurtbewoners uitgenodigd. Zo krijgen de buren een inkijkje in onze locatie en krijgen ze de kans de bewoners een beetje beter te leren kennen.

16 februari

Opening van De Generaal
De Generaal in Utrecht is een wooncomplex waar mensen met een vitaal beroep – leraren, agenten, zorgpersoneel – met voorrang een huis krijgen én waar kwetsbare mensen wonen die uitstromen uit een voorziening van het Leger des Heils of Timon. In dit woonconcept willen mensen een ‘goede buur’ zijn voor elkaar. Het unieke concept is voortgekomen uit een samenwerking met wooncorporatie WoonIn en pleegzorgorganisatie Timon.

10 maart

Vrijwilligers zetten zich in tijdens NLdoet
Een aantal locaties meldt zich jaarlijks aan voor ND Doet. Het is hartverwarmend hoe elk jaar weer mensen uit de buurt als vrijwilliger bij ons aan de slag gaan. Ook het regenachtige weer hield hen dit jaar niet tegen om de handen uit de mouwen te steken. Buurttuin De Dreef in Utrecht ligt er weer mooi bij met frisse bloemen en planten en gezellige vogelhuisjes.

23 september

Burendag
Burendag is voor ons een kans om de band met de buren aandacht te geven. Omdat wij het belangrijk vinden dat buurtbewoners en bewoners van onze locaties samen buurt zijn, elkaar kennen en ontmoeten zodat er een veilige en sociale sfeer heerst in de buurt. De DNO in Lelystad maakte er een groot feest van met leuke activiteiten en lekkere hapjes.

24 november

Foto-expositie de Blinkert
De Blinkert, specialistisch verpleeghuis in Baarn, organiseert een foto-expositie onder de titel Samen(wonen). Kim van de Wetering & Lifetime Fotografie portretteert verschillende bewoners. Voor de expositie worden personeelsleden en buurtbewoners uitgenodigd. Zo krijgen de buren een inkijkje in onze locatie en krijgen ze de kans de bewoners een beetje beter te leren kennen.

17 november

Optreden Richy Brown in Bij Bosshardt Almere
Een gewone donderdagochtend wordt heel speciaal doordat zanger Richy Brown een verrassingsoptreden in Bij Bosshardt verzorgt. Het optreden werd in samenwerking met Specsavers georganiseerd en was bedoeld om wat warmte te bieden in de donkere dagen. Bezoekers kampen vaak met eenzaamheid en armoede, zeker in de herfst- en wintermaanden. Het optreden valt samen met de collecteweek van het Leger des Heils, waarvan de opbrengst is bestemd voor het buurtwerk.

 

Gericht op  zingeving

Zingeving is een focuspunt van het Leger des Heils. Mensen ‘nabij’ zijn op momenten die ertoe doen in het leven, met aandacht voor de mens in alle facetten van het zijn.

 

13 juni

Begrafenis van deelnemers
Geestelijk verzorgers staan deelnemers bij tijdens hun verblijf in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Door hun geheimhoudingsplicht kunnen ze heel dichtbij de deelnemer komen en ontstaat er een vertrouwensband. Regelmatig verzorgen ze de uitvaart van deelnemers en staan ze bij – met name onverwachte – overlijdens het team bij. In 2023 begeleidden de geestelijk verzorgers 60 uitvaarten. Daarnaast organiseerden zij 75 herdenkingsmomenten op afdelingen. Tijdens het Kunst- en Theatergala werden de overleden deelnemers herdacht.

18 september

Leidinggeven met Spirit
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie. Van medewerkers wordt dan ook een christelijke levensovertuiging gevraagd. Maar wat betekent het geloof voor ieder persoonlijk, op welke manier komt die christelijke identiteit in het dagelijkse werk tot uiting en hoe speel je als leidinggevende een rol daarin? Onze leidinggevenden gingen met deze vragen aan de slag tijdens de training ‘Leidinggeven met Spirit’ van onze Leger des Heils Academie.

13 juni

Begrafenis van deelnemers
Geestelijk verzorgers staan deelnemers bij tijdens hun verblijf in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Door hun geheimhoudingsplicht kunnen ze heel dichtbij de deelnemer komen en ontstaat er een vertrouwensband. Regelmatig verzorgen ze de uitvaart van deelnemers en staan ze bij – met name onverwachte – overlijdens het team bij. In 2023 begeleidden de geestelijk verzorgers 60 uitvaarten. Daarnaast organiseerden zij 75 herdenkingsmomenten op afdelingen. Tijdens het Kunst- en Theatergala werden de overleden deelnemers herdacht.

18 september

Leidinggeven met Spirit
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie. Van medewerkers wordt dan ook een christelijke levensovertuiging gevraagd. Maar wat betekent het geloof voor ieder persoonlijk, op welke manier komt die christelijke identiteit in het dagelijkse werk tot uiting en hoe speel je als leidinggevende een rol daarin? Onze leidinggevenden gingen met deze vragen aan de slag tijdens de training ‘Leidinggeven met Spirit’ van onze Leger des Heils Academie.

2 november

Allerzielen
‘Word je naam niet meer genoemd, dan ben je er echt niet meer.’ Een naam zegt iets over wie je bent, waar je vandaan komt, wie je zal zijn en op het moment dat je overlijdt: wie jij ooit was.
 
Onze hulpverleners lopen soms een lange, soms een hele korte periode mee met deelnemers. In ieder geval zijn het vaak de meest kwetsbare periodes in hun leven. Er worden relaties opgebouwd en ook de hulpverlener neemt hierin een stukje van zichzelf als persoon mee. Daardoor is het belangrijk dat ook zij stilstaan bij het overlijden van onze deelnemers en de ruimte voelen om te mogen rouwen.
 
Elk jaar rondom Allerzielen staan daarom een groepje hulverleners, deelnemers, familie, kennissen en betrokkenen om de Levensboom in Utrecht. Zij komen bijeen om de namen van alle overleden dak- en thuislozen in Utrecht opnieuw te noemen en een kaarsje te branden. In deze boom hangen naamplaatjes van overleden dak- of thuisloze mensen om er zeker van te zijn dat zij nooit vergeten zullen worden.

 

Locatieoverzicht

Het zorgaanbod in Midden-Nederland

 

Download het adressenbestand

 

1

Regio West

Onder regio West vallen Nieuwegein, Lekstroom, Stichtse Vecht, Woerden en de Gooi & Vechtstreek. In deze regio bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen,  arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten.

2

Regio Oost

Onder de regio Oost vallen Amersfoort, Baarn, Eemland, FoodValley en Zeist. In deze regio bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

3

Regio Flevoland

Onder de regio Flevoland valt de hele provincie Flevoland. In deze regio bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

4

Regio Utrecht-Stad

Alle producten in Utrecht-Stad vallen onder deze regio. In Utrecht-Stad bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

 

Bedankt voor je aandacht!

 

Zet je in voor het Leger des Heils

 

Volg ons op Social Media